pc蛋蛋

上海竹洲商贸有限公司

主营:电缆电线,电缆连接器(端子),传感器,编

供应商信息

1

站内搜索

产品分类

联系方式

 • 联系人:李少川先生
 • 电话:86-021-62360622
 • 手机:13585635684
 • Email:[email protected]

上海竹洲优势供应德国WENGLOR(威格勒)

 • 价格:1元/个
 • 供货总量:10000
 • 最小起订:1
 • 发货期限:1
 • 所在地区:上海市静安区
 • 联 系 人:李少川先生

13585635684

打电话时请告知是在绿色节能环保网上看到的,谢谢!

 • 详细介绍

上海竹洲商贸有限公司

如需询价,请将产品品牌,型号(订货号),数量以及贵公司名称发送以下邮箱[email protected]或者电议,021-62360622, 17621217147我们收到询价邮件后,将当天向德国采购中心询价并及时给予回复谢谢。

德国WENGLOR(威格勒)是一家专业研发与生产传感器的厂家, 德国WENGLOR(威格勒)的产品包括光电传感器;电感式接近开关;图像处理系统等。 WENGLOR的光电传感器应用了最先进的工艺技术,有专门为高精度和高速度方面而设计的产品。 WENGLOR传感器不仅能测量距离和识别物体,还能分辨颜色和光泽度以及探测发光标记。


Material Kurztext Materialgruppe Menge 1
051-101-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-101-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-101-103 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-101-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-101-108 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-101-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-101-201E7.5 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-101-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-101-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-101-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-103-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-103-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-103-404 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-202E0 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-202E0.5 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-202E1.5 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-202E13 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-202E7 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-203E1.5 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-135-204E0.5 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-154-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-154-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-154-103 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-154-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-154-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-154-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-203-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-203-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-203-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-203-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-203-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-203-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-203-205 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-203-601 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-203-602 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-103 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-104E0 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-106 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-108 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-202E1 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-202E2.5 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-204T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-502 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-601E8 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-602E15 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-235-602E8 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-254-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-254-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-254-103 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-254-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-254-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-254-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-254-202T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-254-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-254-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-254-304 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-254-502 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-254-601 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-303-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-303-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-303-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-303-202T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-303-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-303-203T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-303-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-303-204T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-335-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-335-107 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-335-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-335-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-335-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-335-203T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-335-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-335-204TE10 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-335-206TE10 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-354-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-354-108 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-354-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-354-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-403-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-403-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-403-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-403-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-403-505 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-435-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-435-103 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-435-107 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-435-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-435-201E10 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-435-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-435-206TE10 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-454-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-454-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
051-454-504 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-101-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-101-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-101-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-101-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-106-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-106-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-106-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-106-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-106-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-106-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-106-601 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-106-604 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-107-103 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-107-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-107-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-107-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-132-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-132-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-132-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-132-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-132-202E10 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-132-202E2 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-132-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-132-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-132-302 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-132-303 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-132-304 Glass Fiber Optic Cable 50 1
081-132-308 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-135-602E1 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-135-602E2 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-135-608E2 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-154-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-154-103 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-154-108 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-154-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-154-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-154-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-154-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-154-206 Glass Fiber Optic Cable 50 1
081-154-301 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-154-302 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-154-304 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-154-308 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-199-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-207-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-207-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-207-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-207-301 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-207-304 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-232-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-232-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-232-104 Glass Fiber Optic Cable 50 1
081-232-107T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-232-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-232-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-232-202E10 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-232-202E10G Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-232-202E12 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-232-203T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-232-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-232-204T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-232-206T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-235-104E0 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-235-202E0.5 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-103T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-104T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-202T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-301 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-302 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-254-304 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-299-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-299-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-303-104TE35 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-307-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-307-105 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-307-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-307-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-307-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-307-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-307-304 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-307-305 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-307-306 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-332-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-332-102T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-332-103 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-332-106T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-332-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-332-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-332-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-332-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-332-302T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-338-208 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-354-108T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-354-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-354-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-354-202T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-354-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-354-204T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-354-205 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-354-302 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-354-304 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-407-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-407-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-407-302 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-407-303 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-432-102E2 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-432-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-432-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-432-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-432-304 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-435-602E2 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-454-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-454-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
081-454-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-101-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-101-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-101-105 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-101-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-101-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-101-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-101-302 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-101-601 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-103/35-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-103-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-103-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-103-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-103-208 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-131-101E1 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-102E1 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-102E5 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-103 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-108 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-201E1 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-202E0 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-203E0 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-206 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-301 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-302 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-303 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-303E4/10 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-601 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-602 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-608 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-608E2 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-135-612E2 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-154-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-154-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-154-103 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-154-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-154-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-154-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-154-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-154-208 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-154-302 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-203-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-203-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-203-103 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-203-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-203-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-203-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-203-208 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-203-301 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-203-302 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-203-308 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-101 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-101E1 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-101E8 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-102E0.5 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-102E1 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-102E1.5 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083235102E12.5/15 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-102E2 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-102E8 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-102T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-103 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-105 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-109 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-109T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-201E1 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-201E8 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-201T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-202E0 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-202E1 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-202E10 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-202E8 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-203E0 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-203E9 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-204E8 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-206 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-207 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-208 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-208E2 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-216E0 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-303E0 Glass Fiber Optic Cable 50 1
083-235-304 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-304E1 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-306 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-306E0 Glass Fiber Optic Cable 50 1
083-235-308 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-308T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-309T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-235-503 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-254-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-254-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-254-201 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-254-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-254-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-254-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-254-301 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-254-302 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-303-101 Glass Fiber Optic Cable 50 1
083-303-102 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-303-104 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-303-106 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-303-202 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-303-203 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-303-204 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-303-204T Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-303-208 Glass Fiber-Optic Cable 50 1
083-315-108 Glass Fiber-Optic Cable 50 1

留言咨询

(如果想详细了解产品信息,请留言,我们将在第一时间与您联系!)
信息标题 *
公司名称:
姓名: * 电话: *
Q Q: Email:
期望价格:
内容: *
验证码: *
 
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,绿色节能环保网对此不承担任何责任。绿色节能环保网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与绿色节能环保网联系,如查证属实,绿色节能环保网会对该企业商铺做注销处理,但绿色节能环保网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:[email protected]是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益收到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对绿色节能环保网的关注与支持!

扫一扫手机旺铺

客户服务热线

86-021-62360622

上海竹洲商贸有限公司

很高兴为您服务